خوش شانس تر خواهید بود

خوش شانس تر خواهید بود خوش شانس تر خواهید بود اگر متن زیر را سرلوحه زندگی قرار دهید: -اگر درست تصميم بگيريد و به موقع اقدام و بیشتر تلاش کنید. -ری کراک رئیس افسانه‌ای مک دونالد و کسی که مک دونالد را به غول صنعت رستوران‌های فست فود در دنیا …