اقدامات نابه جای روسای بد

اقدامات نابه جای روسای بد   نابه‌جا‌ترین اقداماتی که رؤسای بد انجام داده‌‌اند! در یک نظرسنجی از هر چهار کارمند، سه نفر اعلام می‌کنند که رئیسشان، بیشترین سهم ایجاد استرس را در محیط کارشان دارد. بر طبق آمار، رؤسای بد باعث می شوند که هرساله شرکت هایشان به طور مجموع …

رفتار با رییس بدقلق

  رفتار با رییس بدقلق   رفتار با رییس بدقلق چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟ بروز مشکل میان کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس، یکی از حقایق جداناشدنی زندگی شغلی همه است. اما نحوه مدیریت این مناقشات کاری، هنری است که شاید کمتر کسی داشته باشد؛ اغلب …