پنج رمز موفقیت کسب و کار به زبان ریچارد برانسون

پنج رمز موفقیت کسب و کار به زبان ریچارد برانسون     1) اگر از کاری که انجام می دهید لذت نمی برید آن را رها کنید ريچارد برانسون مي نويسد: “زمانی که من شرکت خود را در زیرزمین در غرب لندن به راه انداختم، هیچ طرح بزرگ و یا …