FMEA چیست؟

FMEA چیست؟ Failure Modes and effective Analysis تجزیه و تحلیل حالت ها و اثرات شکست (FMEA) یک رویکرد گام به گام برای شناسایی تمامی نقایص احتمالی در یک فرآیند طراحی، تولید یا مونتاژ یا  محصول یا خدمات می باشد. حالت های شکست به معنی راه ها و یا حالت هایی …