کاهش ریسک آسیب ناشی از سقوط از ارتفاع

کاهش ریسک آسیب ناشی از سقوط از ارتفاع فعالیتی که احتمال سقوط فرد از ارتفاع حداقل 2 متری وجود دارد به عنوان فعالیت با ریسک بالا در نظر گرفته می شود و نیازمند بکارگیری روش کار است. افرادی که در ارتباط با برپا کردن و ازهم باز کردن جرثقیل های …

ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب

بیشتر ریسک های ایمنی و بهداشت در فعالیت های تخریب مربوط به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده سازه می باشد؛ در عین حال استفاده نامناسب از ابزار تخریب می تواند علاوه بر کارگاه کارگاه نا ایمن موجب آسیب و جراحت گردد. استفاده از ماشین آلات تخریب ریسک هایی …