درمان کوتاه راه حل محور

مروری کوتاه بر درمان کوتاه راه حل محور درمان کوتاه راه حل محور رویکردی برای توانمند سازی افراد به منظور ایجاد تغییر در زندگیشان در کوتاه ترین زمان ممکن است،این رویکرد یک سبک زندگی، نحوه ای از تفکر و نوعی از ارتباط است که به افراد کمک می کند به …