رک باشید اما بی ادب نه

رک باشید اما بی ادب نه     بیل گیتس بیل گیتس آن زمان که در مایکروسافت کار می کرد بخاطر زبان نیش دار و پر از طعنه اش شهرت داشت و لحن کلامش در جلسه ها و ایمیل هایش معمولا همین گونه بود ولی هیچ وقت مخاطب مستقیم او …