رييس ايزو خواستار تعريف مدل جديد كسب و كار

آقاي دكتر Boris Aleshin ، رييس ايزو ، در سي و پنجمين مجمع عمومي ايزو كه در تاريخ 19 الي 21 سپتامبر در سن ديه گو – آمريكا برگزار گرديد خطاب به نمايندگان شركت كننده اظهار داشت : ايزو نيازمند پذيرش يك مدل جديد كسب و كار به منظور اطمينان …