ارتباط مستمر با مشتری 

ارتباط مستمر با مشتری       هاروارد بیزینس ریویو اگر قصد دارید با مشتریان در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته ارتباط مداوم و پیوسته داشته باشید، مدل کسب و کار خود را تغییر دهید. رویکرد سنتی و کهنه رابطه اپیزودیک با مشتریان یک روش متداول ولی …