استاندارد ایزو 10018 راهنمای تقویت مشارکت منابع انسانی سازمان

استاندارد ایزو 10018 راهنمای تقویت مشارکت منابع انسانی سازمان       اخیرا سازمان ایزو، استاندارد ایزو ISO 10018 را با هدف كسب دریافت بهترين نتيجه از پرسنل در زمينه پياده‌سازي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استانداردایزو ISO 9001، ارائه داده است که براي همه سازمان ها در هر اندازه، …