مدیر غافل

مدیر غافل متن زیر توصیه هایی در مورد مدیر غافل را خدمت شما عزیزان ارائه می نماید:   ویژگی ها: در وقایع غیر مترقبه کوچک و بزرگ غافل گیر سازمان تحت تاثیر عوامل پیش بینی نشده و غیر منتظره است و مدیری که به این امر واقف نیست و خود …

رهایی از تعصب در مدیریت چرا و چگونه؟

رهایی از تعصب در مدیریت چرا و چگونه؟     حتما شما هم بسیار شنیده اید که می گویند: بر اساس آنچه حس می کنیم و ندای درونی به ما می گوید، تصمیم بگیریم من مخالف این موضوع نیستم و نمی گویم اینکار غلط است، اما یک مشکل اساسی در …

سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار       سردرگمی‌های پیش رو سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه ‌کار در ابتدای دوران مدیریت ‌شان کمابیش مشابه است و تداوم یافتن این سر درگمی ‌ها و ابهامات در بلند مدت می‌ تواند به بهای عملکرد ضعیف و تصمیم ‌گیری ‌های مخربی تمام شود که …

اثر دانینگ-کروگر چیست؟

اثر دانینگ-کروگر چیست؟     اثر دانینگ-کروگر نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه‌ای است که از توهم برتری رنج می‌برند و به اشتباه، توانایی‌شان را بسیار بیش از اندازهٔ واقعی ارزیابی می‌کنند. این جانبداری به ناتوانی فراشناختی افراد غیرحرفه‌ای در شناسایی ناتوانیشان نسبت داده می‌شود. دست‌کم‌گرفتن شایستگی برعکس، افراد خیلی …

با کم کاری به روشی مؤثر برخورد کنید

با کم کاری به روشی مؤثر برخورد کنید متن زیر حاوی مطالبی در زمینه کم کاری است.با ما همراه شوید. کم کاری کارکنان کم کاری کارکنان مشکلی است که اغلب مدیران در دوران کاری خود با آن مواجه می شوند. واقعیت این است که کارمندان برای کار نکردن سرکار نمی …