شیوه های نوین تولید

شیوه های نوین تولید شیوه‌های نوین تولید در شرایط رقابتی با توجه به تحولات مرتبط با عملیات تولید، گسترش فناوری اطلاعات و سایر عوامل دائماً در حال تغییر می‌باشد. در یک طبقه‌بندی کلی، تولید به دوره‌های تولید دستی، تولید انبوه، تولید ناب، تولید چابک، و تولید با فناوری نانو تقسیم …