روش های اجرایی خرید

روش های اجرایی خرید در اين متن اطلاعاتي در رابطه با روش های اجرایی خرید ارائه شده است : محدوده و دامنه كاربرد: اين روش اجرايي كليه فعاليتهاي لازم جهت دريافت، ثبت و بررسي نيازمندي هاي مشتري را در بر مي گيرد. واحد فروش ليستي از محصولات جاري شركت را در …