قانون موفقیت

قانون موفقیت 12 قانون شخصی و حرفه‌ای برای رسیدن به موفقیت اغلب افراد به دنبال دست یابی به موفقیت در زندگی شخصی و کسب و کار خود هستند؛ اما راه مشخصی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. همان طور که مسیرهای زیادی برای رسیدن به قله وجود دارد، موفقیت واقعی …