مربی‌گری به روش شرپا

مربی‌گری به روش شرپا     تعریف روش شرپا به گروهی از ساکنین بومی نپال، شرپا می‌گویند. شرپاها، معمولاً همراه کوه‌نوردان حرکت می‌کنند و بار و وسایل آنها را تا قله می‌برند. آنها آن‌قدر قله را فتح کرده‌اند که دیگر، فتح دوباره قله برایشان هیجانی ندارد. اما رمز حرفه‌شان چیز …