بازارکاهی

بازارکاهی ادامه مقاله بازارکاهی  قسمت دوم  بازارکاهی انتخابی (Selective Demarketing) این نوع مارکتینگ انتخابی برای حفظ و راضی نگه داشتن مشتریهای وفادار انجام می‌شود. -در این نوع مارکتینگ، شما انتخاب می‌کنید که به قسمتی از بازار بفروشید و به قسمت از بازار نفروشید. -به طور مثال صاحب یک مجتمع مسکونی …