روش برخورد درست با افراد ناراضی

روش برخورد درست با افراد ناراضی     روش درست برخورد با افراد ناراضی چندی پیش که به مطب یک دکتر مراجعه کردم، روش درست برخورد با افراد ناراضی را بطور عملی دیدم حدودا یک ساعت بود که به همراه چند نفر دیگر در اتاق انتظار نشسته بودیم و خبری …