روش اجرایی خرید

روش اجرایی خرید برای توضیحات در مورد روش اجرایی خرید متن زیر را مطالعه فرمایید: گردش كار خريد : هرفرد در صورت نياز به كالايا رسيدن اقلام به نقطه سفارش، با هماهنگي مدير واحد نسبت به تكميل فرم درخواست خريد اقدام مي نمايد . پس از تهيه درخواست فوق و …