در مقام بردباری

درمقام بردباری متن زیر مطالبی را در مورد بحث در مقام بردباری را خدمت شما عزیزان ارائه می نماید: چرخ زندگی همیشه نمی‌تواند به یک منوال بچرخد! زندگی ما آدم‌ها هم مثل طبیعت فصل‌های مختلفی دارد. گاهی ممکن است شرایط جوی و محیطی زندگی ما به طراوت بهار و گرمی …