روابط کاری

روابط کاری   چگونه  در روابط کاری می توان رابطه ی مثبتی را با رئیس و همکاران برقرار کرد؟ در گذشته، مدل رابطه ی یک کارمند با مافوق ارشد خود، یکی از تاثیرگذارترین فاکتورهایی بود که در لذت بخش بودن کار برای کارمند نقش داشت. به مرور زمان، این روند …

پنج بعد سلامت روان

پنج بعد سلامت روان     پنج بعد سلامت روان شامل موارد زیر می باشد: 1) خودپذیری 2) روابط مثبت با دیگران 3) خودمختاری 4) تسلط بر محیط 5) مقصود در زندگى کسانی که سطح بالایی از این پنج ویژگی را دارند: -از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های …

تکنیک تحسین کردن در روابط کاری

تکنیک تحسین کردن در روابط کاری تکنیک تحسین کردن در روابط کاری:   دستیابی به موفقیتهای بیشتر برای دستیابی به موفقیتهای بیشتر بدنبال افرادی بگردید که به آن موفقیتها دست یافته اند، آنها را تحسین نمایید و بدین گونه خود را هم ارتعاش با خواسته تان قرار دهید. تحسین روابط …