مقاله(ارتباط بهتر)

مقاله(ارتباط بهتر) هفت روش براي اينكه بهتر با ديگران ارتباط برقرار كنيد. بسياري از سخنرانان،از جمله خود من،توصيه هاي زيادي در مورد بهبود ارتباط با ديگران كرده اند. ارتباطات اجتماعی اين كار نيازمند تعامل با ديگران است،بنابراين ارزش آن را دارد كه بدانيم افراد معمولي چه نكاتي را در ديگران …