رهنمود های مدیریتی مایکل پورتر

رهنمود های مدیریتی مایکل پورتر رهنمود های مدیریتی مایکل پورتر را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   چه بخواهیم و چه نخواهیم، علیرغم گذشتن سال های زیاد از انتشار این کتاب، همچنان این کتاب، کتاب مقدس عرصه ی استراتژی می باشد. گرچه در سال های اخیر و تغییرات …