رویکردهای توسعه‌ی مهارت‌های رهبری

رویکردهای توسعه‌ی مهارت‌های رهبری       تمام سطوح سازمان‌ در نظرسنجی‌های اخیر، مدیران به لزوم توسعه‎ی مهارت‌های رهبری در تمام سطوح سازمان‌ اشاره می‌کنند، همچنین شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تصدیق می‌کنند که برنامه‌های کنونی رهبری، اثر لازم را بر کسب‌وکار ندارد، این تنگنا پرسش‌هایی را پررنگ می‌کند که افراد …