رهبران مجازی قسمت چهارم

رهبران مجازی ۵ سؤالی که رهبران مجازی باید از خود بپرسند.  قسمت پنجم ۴ – آیا جامع نگر هستم؟ هنگامی که از راه دور کار می‌کنید، آسان است که فقط روی موضوعی تمرکز کنید، چسبیدن به رایانه، چسبیدن به ایمیلها و هیچ کسی نمی‌تواند تمرکز شما را به هم بزند، …