شایستگی های مهم رهبران

شایستگی های مهم رهبران برای ساختن آینده شایستگی های مهم رهبران برای ساختن آینده را در متن زیر دنبال بفرمایید: بخش اول ♦من با بسیاری از رهبران برجسته و دارای صلاحیت های خارق العاده کار می کنم،آنها افراد درخشانی هستند که من چیزهای زیادی از آنها یاد گرفته ام،من سپاسگزار …