رهبری و خلق آینده ای پایدار مدیران، رهبران آینده نیستند

رهبری و خلق آینده ای پایدار مدیران، رهبران آینده نیستند !     تفاوت رهبر و مدیر «مدیران کسانی هستند که کارها را به درستی انجام می‌دهند، رهبران کسانی هستند که کارهای درست را انجام می‌دهند.»این جمله را بارها شنیده‌ایم، جمله‌ای که عرف شده است، چنین برخوردی با مدیریت باعث …