رنگ نارنجی در برندسازی

رنگ نارنجی در برندسازی رنگ نارنجی در برندسازی از اصول خاصی پیروی می نماید که می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   لوگوی نارنجی پیام شاد و دوستانه بودن را انتقال می دهد و انتخاب خوبی برای برندهایی است که می خواهند خوش قلب و غیرجدی و در عین …