تئوری رنگ‌ها در کسب و کار

تئوری رنگ‌ها در کسب و کار       برای دستیابی به اهداف و برآوردن علایق مصرف کنندگان، کارشناسان مارکتینگ باید اجزای عملکردی و زیبایی شناختی بسته بندی ها را به درستی انتخاب نمایند،ملاحظات زیبایی‌شناسانه به اندازه، شکل، مواد، رنگ و گرافیک یک بسته مرتبط است که در هر کدام …