رنگ برند در بازاریابی

نکاتی درباره رنگ برند در بازاریابی نکاتی درباره رنگ برند در بازاریابی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱- مشخص کنید در برندتان بر چه محصولی تمرکز دارید. ♦برای مثال برند کوکاکولا رنگ قرمز را برای انتقال انرژی و هیجان انتخاب کرده است. ۲- از نظر روانشناختی رنگ …