مزایای راه اندازی کسب و کار اینترنتی

مزایای راه اندازی کسب و کار اینترنتی مزایای راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دنبال کنید؛   1-ارائه و اطلاع رسانی آسان تر محصولات جدید به مشتریان . 2-برقراری ارتباط با مشتریان و مشاهده نظریات آن ها . 3-کاهش زمان خرید و فروش . 4-کاهش هزینه های بازاریابی حضوری …