زمان رفت و آمد به محل کارتان را زنده کنید!

زمان رفت و آمد به محل کارتان را زنده کنید!       هر روز میلیون‌ها نفر از سراسر جهان باید فاصله زیادی را تا محل کار خود طی کنند، تنها در ایالات متحده حدود 25 میلیون کارمند بیش از 90 دقیقه وقت را صرف رفت و برگشت از محل …