مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ چرا همکارانتان کارهای‌شان را به شما محول می‌کنند؟ -همۀ افراد شاغل تجربه کمک‌خواستن یا کمک‌گرفتن از همکاران خود را دارند. از راهنمایی‌های کوچک گرفته تا برعهده‌گرفتن ساعت کاری یکی از اعضا که به هر دلیلی غایب بوده است. وظیفه شناسی و حس مسئولیت …

شادی در محیط کار

کاتالیزورهای شادی در محیط  کار مقاله زیر در ارتباط با کاتالیزرهای شادی در محیط  کار مطالب کاربردی را به شما ارائه می دهد : هیچ مدیر مدرسه ای نمی‌تواند معلمانی مولد و پربازده و البته، شاد و سرزنده بسازد، بلکه فقط می‌تواند این روند را تسریع و تسهیل کند. در …