مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی چیست؟ چرا همکارانتان کارهای‌شان را به شما محول می‌کنند؟ -همۀ افراد شاغل تجربه کمک‌خواستن یا کمک‌گرفتن از همکاران خود را دارند. از راهنمایی‌های کوچک گرفته تا برعهده‌گرفتن ساعت کاری یکی از اعضا که به هر دلیلی غایب بوده است. وظیفه شناسی و حس مسئولیت …