مهارت ارتباط با رییس

مهارت ارتباط با رییس مهارت ارتباط با رییس حرف‌های ممنوعی که هیچ وقت نباید به رئیستان بزنید! خیلی از کارمندان مهارت ارتباط با رئیسشان را ندارند و اصلاً نمی دانند چطور باید با او صحبت کنند. در واقع کارمندان برای ارتباط با رئیس خود در دو دسته جای می گیرند. …

مقابله با مدیر بد

 روش کاربردی برای مقابله با مدیر بد و محیط کار سمی!   تجربۀ داشتن مدیر بد بسیار ناخوشایند است. شاید شما هم در محیطی کار کرده‌اید که مدیر آن با افراد زیردستِ خود رفتار بسیار بدی داشته، آنها را تحقیر می‌کرده، به‌آسانی عصبانی می‌شده و دادوفریاد به راه می‌انداخته است …