مهارت ارتباط با رییس

مهارت ارتباط با رییس مهارت ارتباط با رییس حرف‌های ممنوعی که هیچ وقت نباید به رئیستان بزنید! خیلی از کارمندان مهارت ارتباط با رئیسشان را ندارند و اصلاً نمی دانند چطور باید با او صحبت کنند. در واقع کارمندان برای ارتباط با رئیس خود در دو دسته جای می گیرند. …

رفتار با رییس بدقلق

  رفتار با رییس بدقلق   رفتار با رییس بدقلق چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟ بروز مشکل میان کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس، یکی از حقایق جداناشدنی زندگی شغلی همه است. اما نحوه مدیریت این مناقشات کاری، هنری است که شاید کمتر کسی داشته باشد؛ اغلب …