رفتار با رییس بدقلق

  رفتار با رییس بدقلق   رفتار با رییس بدقلق چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟ بروز مشکل میان کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس، یکی از حقایق جداناشدنی زندگی شغلی همه است. اما نحوه مدیریت این مناقشات کاری، هنری است که شاید کمتر کسی داشته باشد؛ اغلب …