ریاکاری

ریاکاری (hypocrisy) متن زیر مطالبی را در مورد ریاکاری خدمت شما عزیزان ارائه می نماید:   در سازمانها همواره عده ای افراد کم کار و غیر متعهد وجود دارند که از تلاش واقعی برای سازمان و کوشش حقیقی برای دستیابی به اهداف آن دریغ می کنند، لیکن سعی آنها براین …