توقعات ممنوعه

توقعات ممنوعه اگر می‌خواهید شاد باشید و از زندگی‌تان لذت ببرید این توقعات را از دیگران نداشته باشید: 1-توقع نداشته باشید دیگران به خاطر شما دست از کارهایشان بردارند. شما تنها کسی نیستید که ممکن است گرفتار روزهای بد شود،معمولا در سختی‌ها دوستان و اعضای خانواده کسانی هستند که می‌توانید …