سرمایه‌گذاری برای شادسازی کارکنان

سرمایه‌گذاری برای شادسازی کارکنان متن زیر ممطلبی را در مورد سرمایه‌گذاری برای شادسازی کارکنان ارائه می کند:     شرکت گوگل در سال ۱۹۹۹، هنگامی که هنوز یک استارت آپ محسوب می‌شد اقدام به استخدام چند کارشناس زبده در زمینه شادکاری کرد و از این حیث جزو اولین شرکت‌هایی بود …