سنجش میزان رضایتمندی مشتری

سنجش میزان رضایتمندی مشتری در اين متن اطلاعاتي در رابطه با سنجش میزان رضایتمندی مشتری ارائه شده است : این استاندارد طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد. ایزو ۱۰۰۰۴ جهت رضایتمندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا …