اندازه گيري رضايت مشتريان

اندازه گيري رضايت مشتريان در اين متن اطلاعاتي در رابطه با اندازه گيري رضايت مشتريان ارائه شده است: استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحي، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تدوین شده است. این استاندارد …