کوچ کسب و کار

سه دلیلی که شما به یک کوچ کسب و کار نیاز دارید سه دلیلی که شما به یک کوچ کسب و کار نیاز دارید را می توانید در متن زیر دنبال فرمایید: رشد شخصی: ◊از مزایای افرادی که پیش از شما مسیر را رفته‌اند، استفاده کنید،چیزهای زیادی برای یادگرفتن از …

ده جمله به یادماندنی از جیم ران اسطوره رشد شخصی

ده جمله به یادماندنی از جیم ران اسطوره رشد شخصی     جملات زیر در رشد شخصیتان بسیار کارا می باشد: 1- آرزو نکن شرایط ساده تر بود، آرزو کن تو قوی تر بودی. آرزوی مشکلات کمتر نکن، آرزو کن مهارت های بیشتری داشتی. آرزوی چالش های کمتر نکن، آرزو …