آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت اول: ◊شرکت‌ها مانند موجودات زنده هستند: متولد می‌شوند، رشد می‌کنند، وارد مرحله‌ی شکوفایی می‌شوند و سرانجام رو به زوال می‌روند. در …

رشد سریع باید مدیریت شود

رشد سریع باید مدیریت شود مدیریت رشد مدیریت رشد کار آسانی نیست خصوصا زمانی که سریع اتفاق بیفتد اگر شما برای یک شرکت با ۱۰ الی ۲۰ نفر کارمند،با سیاست های انعطاف پذیر، و روش های غیر رسمی کار می کنید. همه همدیگر را می شناسند و ایجاد تغییر در …