رشد تدریجی کارکنان یا رشد سریع؟

رشد تدریجی کارکنان یا رشد سریع؟ کیم اسکات، نویسنده کتاب Radical Candor ◊مفهوم «رشد سریع» که از طریق آموختن پی در پی مهارت‌های جدید و تعمیق و تحکیم مهارت‌های قبلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست می‌آید، نباید و لازم نیست به‌طور حتم در قالب ارتقای مقام و رسیدن به …