قانون موفقیت

قانون موفقیت 12 قانون شخصی و حرفه‌ای برای رسیدن به موفقیت اغلب افراد به دنبال دست یابی به موفقیت در زندگی شخصی و کسب و کار خود هستند؛ اما راه مشخصی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. همان طور که مسیرهای زیادی برای رسیدن به قله وجود دارد، موفقیت واقعی …

پنج دشمن پنهان برای رسیدن به موفقیت

پنج دشمن پنهان برای رسیدن     1- دوراهی سردرگمی همیشگی اولین چیزی ست که می تواند موفقیت شما را از بین ببرد،واقع گرا و عمل گرا باشید، تصمیمات تان را به دوراهی نکشانید،همیشه تصمیماتی بگیرید که شفاف و واضح باشند و در پایان باعث رشد و ترقی شما شوند،مزایا …