نا امید نشدن هنر است

نا امید نشدن هنر است       -ناامید شده اید؟ مگر تا به حال چند بار “نه” شنیده اید؟ اگر کمتر از 500 بار نه شنیده اید و ناامید شده اید این داستان را بخوانید!ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻧﺪﺭﺱ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﻩ ﺍﺵ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮒ ﺍﯾﻦ …