نکات مدیریتی رسا بودن صدا

نکات مدیریتی رسا بودن صدا پست زیر در مورد آداب حضور و تکلم در جلسات و کنفرانس ها و در مورد رسا بودن صدا می باشد؛با ما همراه باشید: آهنگ و لحن كلام گاهي آهنگ و لحن كلام اثري به مراتب قويتر از محتواي آن دارد با تمرين كردن، احساس و …