آیا رباتها قرار است جایگزین منابع انسانی سازمانها شوند؟

آیا رباتها قرار است جایگزین منابع انسانی سازمانها شوند؟       ربات‌ها قرار نیست به تعدیل نیروی انسانی منجر شوند؛ بلکه ظاهرا ربات‌ها همکاران سختکوشی هستند که درکنار نیروی انسانی متخصص وارد چرخه‌ی تولید می‌شوند براساس نتایج بررسی و نظرسنجی منپاور (ManpowerGroup)، باتوجه‌به افزایش روز‌افزون استفاده از ربات‌ها و …