کنترل خشم

کنترل خشم  کنترل خشم را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊سال‌ها پیش یکی از مدیران ارشد یک شرکت نفتی تصمیم اشتباهی گرفت و به همین سبب بالغ بر دو میلیون دلار خسارت بر آن شرکت وارد شد. جان دی راکفلر مدیرعامل وقت شرکت بود. بهانه‌های مختلف ◊روزی که خبر خسارت …

کنترل خشم

کنترل خشم متن زیر مطالبی را در مورد بحث کنترل خشم بیان می نماید:   سال‌ها پیش یکی از مدیران ارشد یک شرکت نفتی تصمیم اشتباهی گرفت و به همین سبب بالغ بر دو میلیون دلار خسارت بر آن شرکت وارد شد جان دی راکفلر مدیرعامل وقت شرکت بود،روزی که …