چهار راهبرد اساسی مدیران امروز

چهار راهبرد اساسی مدیران امروز       باب مورتیز کمپانی «PricewaterhouseCoopers» یا به اختصار PwC، بیش از دو دهه است که بخشی از منابع خود را وقف بررسی عملکرد و نظر سنجی از صدها مدیر موفق در سرتاسر دنیا کرده است تا بتواند از این طریق، راهکارهای مدیریتی و …

مسیری شفاف مشخص کنید؛

مسیری شفاف مشخص کنید؛     جهت گیری مشخص اگر اعضای تیم یا سازمان تان جهت گیری مشخصی برای کارهای خود نداشته باشند، احتمالا ناخواسته وقت خود را تلف خواهند کرد،در بدترین شرایط، ممکن است فعالیت های آنها نتایجی را به دنبال داشته باشد که هیچ تناسبی با اهداف مورد …

یک مدیر با نوسانات احساسی خود چه کند؟

یک مدیر با نوسانات احساسی خود چه کند؟   خودآگاهی و هوشیاری اجتماعی و نوسانات احساسی را ، نباید با بیان احساسات یکی دانست. از مدیران انتظار می رود ، وضعیت حرفه ای خود را ، حفظ کنند و این بدان معنی است که ، خودآگاهی و هوشیاری اجتماعی خود …